Jaunā DEPO veikala Kārļa Ulmaņa gatvē atvēršana uz labu mainīs DEPO klientu – īpaši Mārupē un Rīgā dzīvojošo, iepirkšanās paradumus. Iepirkšanās būs ērtāka un pieejamāka, jo DEPO ar partneriem veic nozīmīgu satiksmes infrastruktūras pārbūvi galvenajos “Rīgas vārtos”, iebraucot Rīgā un Mārupē no Kurzemes puses un arī no lidostas “Rīga”. Ieguvēji būs ne tikai DEPO klienti, bet ikviens, kas izmanto šo svarīgo infrastruktūras mezglu – no vērienīgā projekta iegūs teju katrs Latvijas iedzīvotājs.

Andris Kozlovskis
SIA DEPO DIY valdes priekšsēdētājs

Nozīmīga satiksmes mezgla pārbūve Kārļa Ulmaņa gatvē!

    DEPO turpina transporta infrastruktūras pārbūvi Kārļa Ulmaņa gatves krustojumos ar Lielirbes, Lielās un Upesgrīvas ielām, kā rezultātā ieguvējs būs ikviens šīs infrastruktūras lietotājs, jo būtiski uzlabosies satiksme, kā arī piekļuve sabiedriskajam transportam Kārļa Ulmaņa gatvē starp Mārupes un Rīgas pilsētām.

Satiksmes mezgla pārbūvi par saviem un sadarbības partneru (no privātā sektora) līdzekļiem vismaz 7,3 milj. EUR apmērā uzsāka, veic un pabeigs DEPO.
 
    Pagājušajā gadā tika pabeigta šī satiksmes mezgla projekta izstrāde, kas izmaksāja 220 000 EUR. Projekta izstrādes gaitā tika ņemtas vērā satiksmes plūsmas Kārļa Ulmaņa gatves, Lielirbes, Upesgrīvas un Lielās ielas krustojumu apkaimēs. Ņemot vērā projekta sarežģītību, tas tika skaņots un vairākkārtēji pārskaņots gan ļoti daudzās Rīgas un Mārupes pašvaldības iestādēs, gan ar inženiertīklu turētājiem. Izstrādājot projektu, tika ņemtas vērā Rīgas un Mārupes pašvaldību, apkārtējo apkaimju iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības. Svarīgi minēt, ka projekta izstrāde un skaņošana notika Covid-19 periodā, laikā, kad bija ierobežotas iespējas ātri un operatīvi klātienē risināt jautājumus.
 
    Pirms ziemas iestāšanās 2023. gada nogalē DEPO izbūvēja veikala teritorijai piegulošās ielas – Daibes un Kalmju ielas, kā arī veica Lielās ielas pieslēguma vietas Kārļa Ulmaņa gatvei rekonstrukciju, kas DEPO izmaksāja 1,1 milj. EUR. Vienlaicīgi Kārļa Ulmaņa gatvē, Mārupes pilsētas pusē, 500 m garumā tika izbūvēta lēngaitas josla, izgaismots gājēju un velo celiņš, kas DEPO izmaksāja vēl 1,2 milj. EUR.
 
    Beidzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam ziemā, DEPO nolīgtie būvnieki februāra beigās atsāka satiksmes mezgla pārbūves darbus.
 
    Martā tika būvēts Lielās ielas pieslēgums Kārļa Ulmaņa gatvei un Lielirbes ielai. Rezultātā Mārupes iedzīvotāji varēs daudz ērtāk nokļūt no Lielās ielas uz Lielirbes ielu Rīgas centra virzienā un atpakaļ, šķērsojot Kārļa Ulmaņa gatvi.
 
    Martā tika izbūvēta arī jauna lietusūdens un kanalizācijas sistēma Kārļa Ulmaņa gatvē, kā arī atbilstoši projektam tika pārbūvēti inženiertehniskie tīkli šajā krustojumā.
 
    DEPO, uzņemoties papildu izmaksas, marta laikā izbūvēja Kārļa Ulmaņa gatves pagaidu risinājumus satiksmes plūsmas uzlabošanai, lai mazinātu neērtības satiksmes mezgla pārbūves darbu laikā.

 

Shēma: pagaidu risinājumi krustojuma pārbūves laikā

    Kā rāda satiksmes plūsmas pētījums, šie pagaidu risinājumi uzlabos gan jau esošo situāciju, gan arī nodrošinās satiksmes pārorganizāciju krustojuma būvniecības darbu gaitā, tai skaitā, ņemot vērā potenciālo DEPO veikala klientu plūsmu.

Pēc Lielās ielas pieslēguma Kārļa Ulmaņa gatvei un Lielirbes ielai izbūves, DEPO izbūvēs apli starp Lielirbes ielu, Remtes ielu un Kārļa Ulmaņa gatvi, ļaujot ērti no Lielās ielas doties arī Jūrmalas virzienā.
 

Shēma: Transporta plūsma pēc K.Ulmaņa gatves, Lielirbes ielas un Lielās ielas krustojuma pārbūves

    Ņemot vērā visu inženiertehnisko un ceļu būves darbu sarežģītību, ar būvniekiem esam vienojušies fiziskos darbus Kārļa Ulmaņa gatves, Lielās ielas un Lielirbes ielas krustojumā, ietverot jauno apli, pabeigt līdz 2024. gada 1. oktobrim. Šī posma būvdarbi DEPO izmaksās 2,4 milj. EUR.

    Savukārt Kārļa Ulmaņa gatves un Upesgrīvas ielas savienojuma pārbūve tiks uzsākta pēc inženiertīklu pārbūves šajā krustojumā, ko paredzēts veikt šī gada rudenī. Kārļa Ulmaņa gatves un Upesgrīvas ielas krustojuma brauktuvju izbūves darbus plānots pabeigt 2025. gadā.
 

Shēma: Transporta plūsma pēc K.Ulmaņa gatves un Upesgrīvas ielas krustojuma pārbūves.

       Šī krustojuma izbūve ļaus ērti nokļūt uz tirdzniecības centru “Spice” un atpakaļ uz Mārupi. Tas ļaus arī ērti iegriezties Upesgrīvas ielā no Kārļa Ulmaņa gatves, braucot no Salu tilta puses. Šis posms izmaksās aptuveni 2,4 milj. EUR.

       Paredzams, ka DEPO un privāto partneru izmaksas Mārupes un Rīgas publiskajā infrastrukturā – Kārļa Ulmaņa gatves, Lielirbes ielas, Lielās ielas un Upesgrīvas/Jaunmoku ielas satiksmes mezgla rekonstrukcijā-pārbūvē, kā arī Daibes un Kalmju ielā kopā sasniegs 7,3 milj. EUR.

 

  Shēma: Transporta plūsma pēc abu krustojumu pārbūves.

    Šis nozīmīgais projekts ietver ne tikai jauna DEPO veikala Ulmaņa gatvē izveides izmaksas, bet arī būtiskas izmaksas Rīgas un Mārupes infrastruktūras attīstībā par privāto uzņēmumu līdzekļiem.

    Aicinu būt pozitīviem, saprotošiem un iecietīgiem šo sabiedrībai svarīgo darbu realizēšanas gaitā, lai mums visiem kopā izdotos realizēt šo ilgstoši neatrisināto satiksmes problēmu gan ikvienam iedzīvotājam, gan Rīgas viesiem.

28.06.2024.