LKA studentu īsfilma “Mana bērnības ķermeņa atzīšanās”

 
Bērnu un jauniešu emocionālā un fiziskā drošībai ir būtiska loma mentāli veselas sabiedrības veidošanā. Latvijas Kultūras Akadēmijas studentes Emīlijas Karetņikovas īsfilmas “Mana bērnības ķermeņa atzīšanās” centrālā tēma ir seksuālā vardarbība. Stāsts, kas balstīts kādas vasaras nometnes pieredzē, ko piedzīvojusi gan pati, gan daudzi līdzcilvēki.
 

Emīlija: „Es nevaru ne par ko citu šobrīd runāt, jo tas ir kas tāds, par ko mana sirds vienkārši kliedz. Sešu gadu garumā tie bija noslēpumi, kurus mēs cita citai stāstījām, – bet es nevēlos, lai tas būtu noslēpums, lai mēs baidītos par to, kas būs ar izvarotāju. Es gribu, lai par to tiktu atklāti runāts, lai tāda situācija neatkārtotos. Lai būtu skaidrs, ka neesi vainīga, ka neesi vienīgā. Tas, man liekas, dod spēku, ja zini, ka ir arī citi.” Filmas uzņemšana notiek laikā no 2023. gada aprīļa līdz jūnijam.


 

Gaidām filmas iznākšanu, būsim zinoši un neklusēsim!