Rīgā, 2020.gada 26. novembrī

 

 

Tiesa atceļ Konkurences padomes lēmumu
par 701 811 eiro naudas soda piemērošanu DEPO

 

2020. gada 24. novembrī Administratīvā apgabaltiesa pieņēma spriedumu, ar kuru nolemts atcelt Konkurences padomes (KP) 2019. gada 21. novembra lēmumu par naudas soda uzlikšanu DEPO (Lēmums) 701 811 eiro apmērā par pilnīgas informācijas nesniegšanu tiesā.

 

Atgādinām, ka 2017. gada 4. oktobrī KP sodīja SIA “DEPO DIY” (DEPO) ar 3,7 miljonu eiro sodu par dalību mazumtirgotāju kartelī. DEPO šim KP lēmumam kategoriski nepiekrita un pārsūdzēja KP lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā. Šī lieta vēl aizvien ir izskatīšanas procesā.

 

Tiesvedības procesa laikā Konkurences padome pārmeta DEPO, ka lietas izmeklēšanas gaitā DEPO neesot sniedzis tai pilnīgu informāciju, un pieņēma otru lēmumu par vēl viena naudas soda 701 811 eiro apmērā piemērošanu DEPO. Šis KP lēmums tika pieņemts tādēļ, ka DEPO darbinieks tiesā, lai atspēkotu KP nepareizos pieņēmumus par DEPO darbību, aizstāvības laikā sniedza plašāku un detalizētāku informāciju nekā KP pirmstiesas izpētes laikā. KP šo traktēja kā nepilnīgas informācijas sniegšanu izmeklēšanas gaitā.

 

Arī šo lēmumu DEPO pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā. Ar 2020. gada 24. novembra spriedumu Administratīvā apgabaltiesa apmierināja DEPO pieteikumu un atcēla KP 2019. gada 21. novembra lēmumu. Tiesa norādīja, ka nav pieļaujami tiesvedības laikā administratīvajā procesā ierobežot lietas dalībnieka tiesības iesniegt pierādījumus, uzsverot, ka ne no Konkurences likuma, ne citām Latvijai saistošām tiesību normām neizriet, ka ir pieļaujams ierobežot personas tiesības uz aizstāvību un sekojoši – uz taisnīgu tiesu. Faktiski tiesa secināja, ka DEPO ir pilnīgi izpildījis no Konkurences likuma un Administratīvā procesa likuma izrietošo pienākumu sadarboties ar iestādi, kas veic izpēti. Tādējādi Konkurences padomes secinājumi par DEPO it kā pieļauto pārkāpumu ir bijuši nepamatoti.