Rīgā, 2019.gada 2. decembrī

 

 

Vai laikā, kad skolotājiem un ārstiem trūkst naudas algām,
Konkurences Padomei nepamatoti ir jāapvaino tos, kuri maksā lielākos nodokļus valstī?

 
 

DEPO lēmumu pārsūdzēs tiesā

Vairāk nekā divus gadus pēc tam, kad DEPO uzsāka tiesas procesu, lai atzītu Konkurences padomes (KP) lēmumu par prettiesisku un nepamatotu, Konkurences padome DEPO pārmet, ka lietas izmeklēšanas gaitā DEPO neesot sniedzis tai pilnīgu informāciju par 2 e-pastiem 2007. un 2009.gadā. Par to KP ir piemērojusi DEPO naudas sodu EUR 701 811 apmērā.
 
DEPO sev izvirzītajām apsūdzībām kategoriski nepiekrīt un gatavojas pilnībā izmantot visas likumā paredzētās tiesības savai aizstāvībai.

 

Īsā vēsture

2015. gadā KP uzsāka izmeklēšanu par aizliegtu vienošanos starp KNAUF un būvmateriālu mazumtirgotājiem par cenu noteikšanu KNAUF produkcijai.
 
DEPO darbības pamatprincipi un ekonomiskā loģika, tirgot preces par zemākajām cenām tirgū, nepieļauj jebkāda veida sarunas par cenu noteikšanu gala patērētājam, vēl jo vairāk piedalīties jebkāda veida aizliegtās vienošanās. DEPO pārstāvji vairākkārtīgi ir snieguši skaidrojumus Konkurences padomei par notikumiem un apstākļiem būvmateriālu tirgus nozarē izmeklējamās lietas sakarā. DEPO sniegto informāciju KP ierēdņi atstāja bez jebkādas ievērības un vēlmes tajos iedziļināties.
 
Pretēji ekonomiskajai loģikai, DEPO sniegtajai informācijai un lietas dalībnieku paskaidrojumiem, 2017. gadā KP pieņēma lēmumu, ka DEPO esot bijis aizliegtas vienošanās dalībnieks, kuras mērķis bija ievērot KNAUF noteiktās cenas viņu produkcijai.
 
2017.gadā DEPO pārsūdzēja KP lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā, jo nepiekrīt KP lēmumam, uzsverot, ka uzņēmuma stratēģija un zemo cenu politika ir pilnīgā pretrunā ar jebkādām aizliegtām vienošanām ar ražotājiem, piegādātājiem un, vēl jo vairāk, ar konkurentiem.

 

Kāpēc apsūdzības ir absurdas?

2005.gadā DEPO ienāca tirgū ar pilnīgi citu piedāvājumu – zemo cenu politiku un plašu preču piedāvājumu.
 
DEPO jau kopš darbības uzsākšanas nodrošina klientiem zemas cenas katru dienu. Darbības pirmsākumos DEPO saskārās ar konkurentu pretdarbību. Konkurenti izdarīja spiedienu uz ražotājiem un piegādātājiem, apgrūtinot DEPO ienākšanu Latvijas tirgū. Tas izpaudās kā atteikumi piegādāt preces DEPO veikaliem, ja netiks ievērotas tirgū pastāvošās cenas. Tajā laikā konkurenti saprata, ka viņi ar savām augstajām cenām un atlaidēm nespēs gūt peļņu, jo uzskatīja, ka peļņa jāgūst ar augstu tirdzniecības uzcenojumu, nevis lielu pārdoto apjomu.
 
DEPO zemo cenu politika būtiski atšķīra un atšķir DEPO no citiem būvmateriālu nozares dalībniekiem un radīja cenu līmeņa samazināšanos visā Latvijā, bet jo īpaši tajās pilsētās, kurās DEPO atvēra savus veikalus-noliktavas.
 
DEPO kategoriski atteicās un arvien atsakās sekot jebkādām ražotāju un piegādātāju norādēm par to, kādām ir jābūt preču cenām DEPO veikalos.
 
DEPO konsekventi turpināja un turpina piedāvā klientiem jebkuru preci tikai saskaņā ar savu zemo cenu politiku.
 
Tieši tāpēc DEPO nav nekādas jēgas iesaistīties aizliegtās vienošanās, lai mēģinātu nofiksēt pārdošanas cenas vai vienoties ar kādu par tām. Kartelis nozīmē, ka cena ir jāfiksē. Karteļa rezultātā cenas palielinās, nevis samazinās.
 
Faktiski tas, kas tiek inkriminēts ir pretēji DEPO biznesa būtībai. DEPO zemo cenu politikas būtība ir panākt, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits Latvijā var uzlabot savas dzīves apstākļus – remontējot, būvējot, veidojot vidi ap sevi. Rezultātā remonta un būves lietas ir kļuvušas pieejamas gandrīz katram Latvijas iedzīvotājam.

 

DEPO viedoklis

DEPO konsekventi un nemainīgi noraida jebkurus pārmetumus par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu Konkurences padomei.
 
Lēmuma par naudas soda piemērošanu DEPO, ar kuru vienlaikus notiek tiesvedība, 2 dienas pirms tiesas sēdes 3.decembrī, DEPO uztver tikai kā centienus ietekmēt DEPO aizstāvības pozīciju, lieciniekus un tiesu. Tādējādi pasliktinot arī DEPO tēlu un reputāciju.
 
Diemžēl KP nav vērsusies pret visiem karteļa dalībniekiem, bet ir vērsusies un turpina vērsties pret to uzņēmumu, kas nepakļāvās kartelim un pret kuru šis kartelis bija vērsts.
 
Godīga attieksme pret klientiem un pret savu valsti vienmēr ir bijusi DEPO darbības pamatā. Kopš darbības sākuma DEPO, kas ir pēc apgrozījuma lielākā nacionālā kapitāla kompānija Latvijā, nodokļos ir samaksājusi vairāk nekā 300 miljonus eiro.
 
DEPO vēlreiz apliecina apņēmību aizstāvēt uzņēmuma darbinieku, klientu, sociālo un finanšu partneru intereses, cīnoties par savu biznesa principu un vērtību pilnīgu attaisnošanu tiesā. Sagaidām, ka tas palīdzēs uzlabot gan godīgas uzņēmējdarbības vidi valstī, gan Konkurences padomes darbu, izskaužot no tās nekompetenci un tendenciozitāti.