Rīgā, 2017.gada 27. novembrī

 

 

DEPO pārsūdz Konkurences padomes lēmumu

 

SIA “DEPO DIY” 2017. gada 3. novembrī pārsūdzēja Konkurences padomes (KP) lēmumu par nepamatotu DEPO apsūdzību dalībā būvmateriālu tirgotāju kartelī.

Savā pieteikumā tiesai DEPO norādīja, ka nepiekrīt Konkurences padomes 2017. gada 31. augusta lēmumam daļās par:

  • pārkāpuma konstatēšanu DEPO darbībās,
  • naudas soda uzlikšanu DEPO un tā iemaksu valsts budžetā,

un lūdz tos atcelt.

 

Administratīvā apgabaltiesa, pamatojoties uz šo pieteikumu, 2017. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu par administratīvās tiesvedības ierosināšanu.

DEPO pieteikums pamatots ar apsvērumiem par Konkurences padomes Lēmuma prettiesiskumu un izpratnes trūkumu par sodu piemērošanas principiem, norādot uz būtisku Konkurences padomes patvaļu.

 

DEPO savā pieteikumā tiesai sniedza detalizētus skaidrojumus par katru no KP Lēmumā minētajiem pieņēmumiem, kas tika izmantoti DEPO nepamatotai apsūdzēšanai, kā arī par patieso DEPO rīcību un motīviem katrā no Lēmumā uzskaitītajiem gadījumiem.

Savā pieteikumā tiesai DEPO:

  • skaidri pamato, ka visā Lēmumā apskatītajā periodā DEPO ir konsekventi realizējis savu stratēģiju un zemo cenu politiku;
  • norāda, ka visas KNAUF prasības par cenu ievērošanu ir bijušas vienpusējas, DEPO nekad nav piekritis tās ievērot un lēmumus par cenu noteikšanu DEPO ir pieņēmis neatkarīgi;
  • paskaidro, ka KNAUF produkcijas realizācija ir radījusi DEPO tikai zaudējumus;
  • nepārprotami parāda, ka DEPO nekad nav sazinājies ar citiem būvmateriālu tirgotājiem un nav bijis karteļa dalībnieks;
  • uzsver, ka tieši pretēji KP apgalvotajam, lietā esošie pierādījumi liecina par to, ka citi tirgus dalībnieki regulāri ir savstarpēji sazinājušies un izrādījuši neapmierinātību par DEPO zemajām cenām;
  • skaidro ka Lēmumā attiecībā uz DEPO nav vērtētas elementārās ekonomiskās kopsakarības.

 

DEPO atkārtoti uzsver, ka lietas izmeklēšanas gaitā DEPO vadība vairākkārt tikās ar Konkurences padomes vadības pārstāvjiem, skaidrojot lietas izmeklēšanas materiālus kontekstā ar situāciju tirgū un izmaiņām tajā kopš 2005. gada. Tomēr KP tam vispār nav piešķīrusi nekādu nozīmi, tādējādi, nepamatoti atkāpjoties no tiesu praksē noteiktā principa, ka tirgus dalībnieku darbības ir jāvērtē to ekonomiskajā kontekstā. Tāpat tiek atgādināts, ka DEPO nepiekrita lietas izpētes laikā izvirzītajām apsūdzībām un neatzina vainu it kā notikušajā pārkāpumā. Tādējādi KP lēmumu piemērot DEPO sodu EUR 3 718 323 apmērā var uzskatīt par mērķtiecīgu DEPO finanšu līdzekļu ekspropriāciju bez juridiska un tiesiska pamata.

 

DEPO vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 15. jūnijā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms” principa īstenošanu KP darbā. Tā mērķis – uzlabot sadarbību starp iestādēm un uzņēmējiem, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un skaidrus darbības nosacījumus, nevis pirmām kārtām sodīšanu.

 

Pretēji memorandā “Konsultē vispirms” deklarētajiem principiem, Konkurences padomes pārstāvji lietas izvērtēšanas ietvaros atteicās iedziļināties DEPO darbību ekonomiskajā kontekstā, tādējādi apliecinot sodīšanu kā Konkurences padomes darbības pašmērķi.

Konkurences padomes darbības liecina par būtisku deformāciju iestādes izpratnē par Konkurences padomes misiju, vīziju un mērķiem. Tas ir jākontrolē gan pārraugošajai ministrijai, gan tiesu varai, izskaužot Konkurences padomes darbībā nekompetenci, tendenciozitāti un neprofesionālismu.

 

Pieteikums tiesai un gaidāmā tiesvedība apliecina DEPO apņēmību aizstāvēt uzņēmuma darbinieku, klientu, sociālo un finanšu partneru intereses, cīnoties par savu biznesa principu un vērtību pilnīgu attaisnošanu tiesā. Sagaidām, ka tas palīdzēs uzlabot godīgas uzņēmējdarbības vidi valstī.