Rīgā, 2017.gada 5. decembrī

 

 

Konkurences padomes rīcību atzīst par prettiesisku

 

2017. gada 23. novembrī Administratīvā rajona tiesa savā spriedumā atzina par prettiesiskām Konkurences padomes darbības saistībā ar SIA “DEPO DIY” valdes priekšsēdētāja privāto datu iegūšanu, ko Konkurences padome veica 2015. gada 15. maijā KNAUF darbību izmeklēšanas lietas ietvaros.

 

Spriedumā Tiesa secināja, ka Konkurences padome ir pārsniegusi savas Konkurences likumā noteiktās pilnvaras, iegūstot informāciju, kuras iegūšanai tai nebija tiesas atļaujas un kas neattiecās uz izmeklējamo lietu.

 

Konkurences padomes izmeklētāju “ērtības” labad, lai dati nebūtu jānodala uz vietas, no valdes priekšsēdētāja darba datora, izveidojot spoguļkopiju, tika izņemti pilnīgi visi tur esošie dati:

  • pirmkārt, lielākā daļa no datiem vispār neattiecās uz lietā izmeklējamo jautājumu;
  • otrkārt, datorā esošie dati nepierāda DEPO dalību aizliegtās darbībās;
  • un visbūtiskāk, dati ietvēra privāti sensitīvu informāciju (tostarp veselības pārbaužu rezultātus, bankas kontu izdrukas, privātos dokumentus un bērnu fotogrāfijas un daudzus citus privātus dokumentus).

 

 Šīs rīcības rezultātā Konkurences padome ir pārkāpusi arī Fizisko personu datu aizsardzības likumu, un tas norāda uz būtiskām fizisko personu datu aizsardzības ievērošanas problēmām valsts iestādes darbā.

 Atbilstoši Konkurences likumam vispirms būtu jāveic elektronisko datu apskate un nepieciešamo datu atlase, pēc kā datus var izkopēt vai iegūt. Turklāt izmeklēšanas ietvaros jāiegūst tikai tādi dati, kas attiecas uz izmeklēšanas mērķi.

 
Konkurences padome:

  • neizvērtēja, kuri iegūstamie dati nepieciešami izmeklēšanas vajadzībām;
  • neveica izņemamo datu iepriekšēju atlasi;
  • neinformēja, ka ir iespējams identificēt privātu informāciju datu izņemšanas laikā;
  • nepārtrauca apstrādāt personas un sensitīvos datus pat pēc lūgumiem pārtraukt to darīt un dzēst šos datus.

Tādējādi Konkurences padomes darbības aizskāra Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteiktās tiesības uz pilsoņa privātās dzīves neaizskaramību, kā arī pārkāpa Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Konkurences padomei pašai saistošos iekšējos noteikumus. Konkurences padome neievēroja Konkurences likumā un izmeklēšanas darbības atļaujošajā tiesas lēmumā noteikto pilnvaru apmēru, iegūstot privātu, ar izmeklējamo lietu nesaistītu informāciju.

 

Tieši valsts iestādēm būtu jārāda priekšzīmīgs paraugs šo normu ievērošanā, lai jebkurš sabiedrības loceklis varētu tam sekot. Ceram, ka spriedumā paustās atziņas būs pamats Konkurences padomei pārskatīt 2017. gada 19. oktobrī LR1 raidījumā “Krustpunktā” 23:13 minūtē tās vadītājas Skaidrītes Ābramas pausto viedokli par uzņēmumiem, kas tiesiskā ceļā un likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības:

“Pretējās puses sāk izmantot dažādas metodes, pirmkārt, protams, meklē kaut kādus procesuālos pārkāpumus. Ja visi pierādījumi savākti, elektroniski skaisti apstrādāti, sarindoti, tad vienkārši skatās, vai jūs tur esat piekļuvuši mūsu informācijai un paņēmuši kaut kādu privāto”.

(http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/krustpunkta/)

 

Sagaidām, ka tiesas spriedums Konkurences padomes vadībai liks pievērst īpašu uzmanību Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošanai savā darbā, neuztverot to kā maznozīmīgu sīkumu, un Konkurences padome turpmāk rūpīgāk ievēros izmeklēšanas pilnvaru robežas un privāto personu datu aizsardzības noteikumus.

 

Esam pārliecināti, ka Administratīvās tiesas spriedums uzskatāms par precedentu Konkurences padomes kā valsts iestādes visatļautības mazināšanai, norādot uz vienādu likumu ievērošanas pienākumu kā uzņēmējiem, tā arī valsts institūcijām, un spēs uzlabot Konkurences padomes darba kvalitāti un attieksmi pret nodokļu maksātājiem.

 

Atgādinām, ka 2017. gada 3. novembrī DEPO pārsūdzēja Konkurences padomes lēmumu, kurā uzņēmums nepamatoti tika apsūdzēts par dalību būvmateriālu tirgotāju kartelī.