Preču piegāde (veicam tikai DEPO veikalā iegādātajām precēm)
  • Preču piegāde līdz objektam
  • Preču izkraušana un nogādāšana norādītajā vietā
Pakalpojums pieejams visos DEPO veikalos!