Kasieri

Bruto likme: 7–8 EUR/st.

Prasības:

 • Uz klientiem orientēta, pozitīva un atsaucīga personība
 • Vēlme apgūt jaunas zināšanas

 

Pienākumi:

 • Pārdot preces un rūpēties par klientiem
 • Precīzi veikt kases operācijas
 • Precīzi noformēt kases dokumentus
 • Uzturēt kārtību un tīrību nodaļā

 

Piedāvājam:

 • Dinamisku darbu un izaugsmes iespējas
 • Atalgojuma pieaugumu, paaugstinot kvalifikāciju un darba efektivitāti
 • Piemaksas par labu darbu saskaņā ar novērtējumu
 • Apmaksātu obligāto veselības pārbaudi
 • Veselības apdrošināšanu pēc 1 nostrādāta gada